Dzięki licznym programom pomocowym, wielu przedsiębiorców, może się starać o dotacje z Unii Europejskiej. Chodzi głownie o fundusze, które pozwolą na założenie własnego biznesu. Warto przy tym wiedzieć co i jak wykonać, by nie popełnić licznych błędów przy wypełnianiu wniosków, tak jak robi to wielu młodych ludzi, i przez to, nie dostają oczekiwanych pieniędzy. Starając się o unijne dotacji, należy wypełnić wiele formalności.

Dotacje unijne dla nowych firm

Właśnie ta strona, mocno zbiurokratyzowana przysparza najwięcej trudności, wszystkim starajmy się. Do najczęstszych błędów przez nich popełnianych należy między innymi nie podpisywanie każdej strony wniosku, jak też nie stawianie pieczątki firmowej na każdej stronie. Zła numeracja stron, to także częsty błąd, wielu wnioskodawców, ma także problem z uzasadnieniem celu swojego projektu. Nie potrafią oni jasno tego wyrazić, przez co projekt, traci na swojej wartości. Większość tych błędów wynika raczej, z malej staranności, a wnioski unijne należy wypełniać jak najbardziej starannie.