Internet, oprócz ogromnego przyspieszenia biegu informacji, stwarza także wiele możliwości do zarobku. Poza działalnością handlową, zarabianiu na tworzeniu stron internetowych, czy też na pisaniu tekstów istnieje także możliwość inwestowania na rynku finansowym.

Jednym z miejsc gdzie można zainwestować swoje środki w celu pomnożenia jest rynek forex. W skrócie mówiąc operacje finansowe polegają w tym przypadku na handlu walutami i zysku na zmianie ich kursów. Aby rozpocząć inwestowanie wystarczy założyć konto u jednego z działających na rynku brokerów, a następnie wpłacić na nie środki jakimi chcielibyśmy obracać.

Podstawy forex polegają na analizie i dokonywaniu na ich podstawie prognozy wzrostu lub spadku kursów walut, i następujących za nimi na transakcjach kupna bądź sprzedaży. W analizie wykorzystywane są różne techniki o zróżnicowanej metodologii.

Inwestycje takie mogą mieć krotko-, średnio- lub długookresowy charakter. Podstawowa zasada mówi jednak, że im dłuższy okres inwestycji tym większe jest ryzyko porażki. Technicznie rzecz biorąc inwestowanie w forex jest dość proste, natomiast uzyskiwanie stałych zysków wymaga sporo zaangażowania i wysiłku.