Coraz często w organizacjach spotykamy się z najróżniejszymi sposobami motywowania pracowników. W większych korporacjach pracuje bardzo dużo ludzi, dlatego też ich motywowanie powinno odbywać się na bardzo dużą skalę – jednocześnie jednak, elementy motywowania pracowników powinny trafiać do nich indywidualnie. Motywowanie pracowników powinno działać w taki sposób, aby zwiększyć nie tylko ich wydajność i zaangażowanie, ale również ich lojalność w stosunku i w podejściu do firmy.

Popularnym w ostatnim czasie sposobem motywowania pracowników jest grywalizacja. Pojęcie w języku polskim jest stosunkowo nowe, dlatego na początek warto odpowiedzieć sobie na pytanie grywalizacja co to jest? Otóż, grywalizacja zwana jest często gamifikacją, natomiast sama nazwa pochodzi z języka angielskiego, w którym nazwa grywalizacji to gamification. Grywalizacja zakłada wykorzystywanie poszczególnych elementów wykorzystywanych w grach w kontekście wspierania pracownika pod kątem jego zaangażowania i motywacji. Dzięki dobrze przeprowadzonej grywalizacji w organizacji, jesteśmy w stanie w naszych pracownikach zwiększyć ich stopień lojalności w stosunku do przedsiębiorstwa, zwiększymy ich poziom motywacji, a także rozwiniemy w nich możliwość do rozwiązywania problemów i szybszej, dynamicznej nauki nowych rzeczy i obowiązków. Gamifikacja jest więc niczym innym jak złożonym procesem, który wykorzystuje sposób myślenia wykorzystywany nie tylko w grach, ale również podczas produkcji gier pod kątem technicznym i technologicznym. Warto nadmienić, że grywalizacja nie jest wykorzystywana tylko i wyłącznie w biznesie. Okazuje się bowiem, że elementy takiego sposobu motywacyjnego wykorzystywane są coraz częściej w wielu obszarach edukacji, głównie na uczelniach wyższych i szkołach licealnych. Efektywne wykorzystywanie grywalizacji wspiera wiele dziedzin z obszaru zarządzania, takich jak zarządzanie projektami, zespołem czy kapitałem ludzkim. Bez wątpienia jest to efektywna i innowacyjna metoda motywowania pracowników.