Projektowanie organizacji ruchu to jedno z kluczowych zadań, które spoczywa na osobach lub komórkach administracyjnych, zarządzających danym obszarem dróg. Projekt taki jest niezbędny, żeby komunikacja była bezpieczna i efektywna dla każdego uczestnika ruchu drogowego, w tym oczywiście różnego rodzaju pojazdów oraz pieszych. W ramach projektu skupiamy się na wielu wątkach i planach sytuacyjnych, dzięki czemu jesteśmy również przygotowani na wdrożenie alternatywnych planów w przypadku zaistnienia niespodziewanych sytuacji, w tym wypadków lub nagłych remontów.

Odpowiedzialność za stworzenie projektu organizacji ruchu spoczywa na każdym organie, który zarządza danym odcinkiem drogi. Mogą to być między innymi prezydenci miast, wojewodzie, starostowie, zarządu dróg wojewódzkich lub nawet Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad. W przypadku dróg, które znajdują się na terenie firmy, wówczas za stworzenie takiego planu odpowiada jej właściciel lub zarządca. Oczywiście to wskazanie odpowiedzialności, jednak rzadko zdarza się, by właśnie te osoby personalnie tworzyły taki plan. Wówczas zatrudnia się renomowanych i doświadczonych specjalistów z wiedzą inżynieryjną, których zadaniem jest zaprojektowanie organizacji ruchu na danym obszarze.

Co musi zawierać prawidłowo przygotowany projekt?

Projekty organizacji ruchu to dokumenty, w których skład muszą wchodzić określone elementy. Przede wszystkim jest to specjalistyczna dokumentacja techniczna, która spełnia szereg wymogów prawnych i formalnych. Projekt taki składa się między innymi z opisu technicznego oraz planu, na którym zaznaczono drogę lub kilka dróg, których projekt dotyczy. Ponadto w dokumentacji musi znajdować się również plan sytuacyjny, w którym uwzględnimy wszystkie znaki drogowe, poziome oraz pionowe, a także urządzenia bezpieczeństwa ruchu i ewentualną sygnalizację świetlną. W projekcie takim zaznaczono również projektowane lub usuwane znaki drogowe, co jest kluczowe zwłaszcza w przypadku projektów tymczasowych.

Projektant oblicza również przepustowość danej drogi oraz wskazuje na zagrożenia, które mogą na niej występować, na przykład zatory oraz możliwe objazdy, dzięki którym obciążenie danej drogi zostanie zredukowane. Projekt uwzględnia również czas obowiązywania danej organizacji ruchu lub datę wprowadzenie jej w życie. Po stworzeniu i zebraniu tej dokumentacji, akceptowana jest przez organ zarządzający.