Azotany to substancje pojawiające się w akwarium na skutek wystąpienia wszystkich faz cyklu azotowego. To jeden z najważniejszych procesów, występujących we wszystkich zbiornikach – hodowlanych, jak i hobbystycznych. W jaki sposób przebiega i które substancje są bezpieczne dla fauny i flory akwariowej?

Związki chemiczne pojawiające się podczas cyklu azotowego

Pierwsze substancje azotowe, które pojawiają się w wodzie mogą być bardzo toksyczne. Najczęściej jest to amoniak, następnie przetwarzany w azotyny. Obie grupy związków są bardzo szkodliwe dla zwierząt akwariowych. Dlatego tak ważne jest występowanie odpowiedniej ilości bakterii w danym zbiorniku, które są odpowiedzialne za rozkład tych substancji aż do fazy końcowej, czyli azotanów. Azotany w akwarium, jeśli występują w niewielkich ilościach są zupełnie neutralne dla zwierząt, równocześnie stanowiąc pokarm dla roślin. Pozwalają na ich wzrost i rozwój. Należy dbać jednak o to, aby zachować stabilny poziom tych substancji. Zbyt duża ilość wpłynie na skokowy rozwój roślin i glonów, a zbyt mała wpłynie na słabe odżywienie zbiornikowej flory.