Osoba, która osiągnęła wiek emerytalny i zaprzestaje tym samym aktywności zawodowej liczyć może na świadczenia finansowe, a mianowicie emeryturę oraz odprawę emerytalną. Czym charakteryzują się te dwa świadczenia? Czy każdy może na nie liczyć? O tym przeczytasz już za chwilę.

Emerytura – czyli co

Emeryturą określa się często okres po zaprzestaniu zawodowej aktywności. W rzeczywistości jednak mianem tym określa się cykliczne, a konkretnie comiesięczne świadczenie finansowe. Wypłacane jest one osobom ubezpieczonym, odprowadzającym comiesięczne składki, po osiągnięciu wieku emerytalnego. Wiek emerytalny różnić się może od siebie na podstawie kilku czynników. Pierwszym z nich jest płeć osoby pracującej. Szybciej wiek emerytalny osiągają kobiety. Wcześniejszy wiek emerytalny wynikać może także z warunków zatrudnienia bądź zatrudnienia w specjalnym charakterze. Jest on niższy na przykład dla policji bądź górników. Organizacja wypłacania świadczeń określana jest mianem systemu emerytalnego. System emerytalny i związane z nim kwestie rozpatrywane mogą być dwojako. Po pierwsze patrzeć można na niego w skali mikroekonomicznej. Ma on wówczas na celu zapewnienie starszym osobom zaprzestającym aktywności zawodowej bezpieczeństwa materialnego i uchronienie ich przed drastycznym spadkiem dochodu i dobrobytu, który z niego wynika. System emerytalny w skali makroekonomicznej ma być natomiast narzędziem służącym do wzrostu gospodarczego.

Odprawa emerytalna

Kolejnym świadczeniem przysługującym osobom, które osiągnęły wiek emerytalny jest odprawa emerytalna. Zastanawiasz się, komu i kiedy przysługuje odprawa emerytalna? Przysługuje ona wszystkim osobom zatrudnionym na podstawie umowy o pracę, spółdzielczej umowy o pracę oraz umów mianowania, powołania i wyboru. Jest to jednorazowe świadczenie a jego wysokość nie może być niższa niż kwota comiesięcznego wynagrodzenia osoby, której przysługuje. Nie ma tu znaczenia staż pracy – ani ogółem, ani u ostatniego pracodawcy.