Tłumacz przysięgły niemieckiego zajmuje się przekładem rozmaitych pism oraz dokumentów. Organem zlecającym takie działania jest przeważnie sąd, choć jako zleceniodawca może wystąpić również policji czy prokuratura. Tłumaczenia pisemne niemiecki wykonywane przez tłumacza przysięgłego mogą dotyczyć na przykład aktów urodzenia, wyciągów z ksiąg wieczystych czy dyplomów z uczelni wyższych. Tłumaczenia przysięgłe niemiecki wykonywane są na podstawie cennika jednolitego dla całego kraju.

 

Eliminuje to możliwość ustalania cen przez poszczególne biura tłumaczeń prowadzące swoją działalność w różnych województwach. Wymagania jakie musi spełniać kandydat na tłumacza przysięgłego są ściśle określone przez przepisy polskiego prawa. Taka osoba przede wszystkim musi posiadać obywatelstwo polskie oraz mieć kierunkowe wykształcenie wyższe uzyskane na kierunku filologia. Ponadto kandydat zobligowany jest do złożenia egzaminu z tłumaczeń zarówno pisemnych jak i ustnych przed specjalną komisją. Wymagane jest również posiadanie zaświadczenia o niekaralności. Wiele biur tłumaczeń można znaleźć w takich miastach jak warszawa czy poznań.