Każdego rowerzystę, zarówno na drodze czy ścieżce rowerowej jak i na jezdni, obowiązują przepisy zawarte w Kodeksie ruchu drogowego. Są to bardzo podstawowe, ale też bardziej skomplikowane zasady dotyczące rowerzystów.

Dla kogo rower?

Rowerem można jeździć już od najmłodszych lat życia. Warunek jest jedynie taki, iż dzieci poniżej 10 roku życia muszą znajdować się pod opieką osoby dorosłej. Poniżej 18 roku życia, aby kierować rowerem należy mieć przy sobie aktualne dokumenty takie jak na przykład karta rowerowa. Kończąc 18 rok życia możemy przemieszczać się rowerem bez względu na to czy mamy przy sobie jakieś dokumenty czy nie.

Gdzie mogę przemieszczać się rowerem?

Każdy rowerzysta zobowiązany jest do korzystania ze ścieżki lub drogi rowerowej pod warunkiem, iż takowe znajduje się w pobliżu. Jeżeli nie ma, rowerzysta musi przenieść się na jezdnię, korzystając jednocześnie z ruchu drogowego razem z innymi uczestnikami, najczęściej samochodami. Istnieje także kilka przypadków kiedy rowerzysta może przemieszczać się po chodniku, są to: kiedy dorosły jest opiekunem osoby małoletniej kierującej pojazdem poniżej 10 roku życia, a także w przypadkach kiedy na drodze panują złe warunki atmosferyczne i stwarzają one zagrożenie dla przemieszczania się rowerzysty po jezdni razem z samochodami.