Forex Polska zapewnia pełne bezpieczeństwo wypłaty twoich środków zarobionych na spekulacji walutowej. Dlatego wymaga uwierzytelnienia konta. Od 2015. uwierzytelnienie konta musi zostać dokonane po założeniu konta handlowego, a nie jak było wcześniej, przed pierwszą wypłatą środków z konta.

Forex wypłata weryfikacja- Uwierzytelnianie zaraz po założeniu konta handlowego

Uwierzytelnienie odbywa się poprzez przesłanie przez posiadacza konta transakcyjnego do Strefy Inwestora dokumentu tożsamości (może to być dowód osobisty, paszport lub prawo jazdy) oraz dokumentów potwierdzających miejsce zamieszkania (np. rachunek za korzystanie z mediów: telewizji, telefonu lub Internetu). Następnie należy czekać na informację od działu Walidacji, że konto zostało pozytywnie zweryfikowane. Wtedy można zlecić wypłatę środków. Wypłata wysyłana jest na rachunek bankowy z którego dokonaliśmy wpłaty depozytu. Standardowy przelew środków powinien znaleźć się na koncie do 5 dni roboczych, po zleconej wypłacie. Taki sposób uwierzytelniania, gdzie ujawniamy niejako dane wrażliwe, budzi duże kontrowersje. Obowiązek taki jest jednak nałożony na wszystkich brokerów przez Urząd Regulacyjny CySec, aby zapobiegać malwersacjom finansowym. Broker zapewnia, że nasze dane są bezpieczne.