Tłumacz przysięgły języka niemieckiego ma za zadanie tłumaczenie z niemieckiego na polski ważnych dokumentów i pism. Organem zlecającym takie działania są najczęściej sądy wszystkich instancji, a także policja czy prokuratura. Pracę tłumacza przysięgłego można porównać do działań jakie wykonuje biegły sądowy. W gestii tłumacza przysięgłego znajdują się wszelkie tłumaczenia niemiecki, które wymagają przepisami prawa specjalnego poświadczenia za zgodność z oryginałem.

 

Co trzeba zrobić aby zostać tłumaczem przysięgłym? W pierwszej kolejności należy mieć doskonale opanowany język niemiecki. Zgodnie z rozporządzeniem ustawodawcy, aby móc pracować jako tłumacz przysięgły należy mieć dyplom ze studiów filologicznych. Ponadto, obligatoryjnie przed specjalną komisją należy zdać egzamin z tłumaczenia tekstów. Większych miastach wojewódzkich jak na przykład Poznań, nie ma problemu ze znalezieniem tłumacza przysięgłego. Warto pamiętać o tym, że tłumaczenia przysięgłe z każdego języka wyceniane są zawsze według określonego z góry cennika, dlatego na terenie całego kraju cena za ten sam tekst będzie jednolita.