Kwota wolna od podatku w rozumieniu polskiego prawa to dochód osiągnięty przez daną osobę w ciągu roku, który nie podlega jakiemukolwiek opodatkowaniu. Warto wiedzieć, a niestety zdarza się że często gdzieś to umyka, że uzyskanie dochodu mniejszego niż wynosi zwolnienie z opłaty za podatek dochodowy nie oznacza wcale że możemy nie składać zeznania rocznego PIT. Wysokość kwoty wolnej od podatku co roku jest nieco inna. Po raz pierwszy w naszym kraju zeznania podatkowe PIT obywatele składali w 1992 roku – ówczesna kwota nie podlegająca opodatkowaniu wynosiła 4 320 000 złotych. Rok 2000 rozpoczęcie nowego milenium przyniosło 2295, 79 zł kwoty nieopodatkowanej.

W kolejnym roku kwota ta wzrosła do 2596, 43 zł. W roku 2002 osoba fizyczna osiągająca dochód na poziomie 2727, 16 zł zwolniona była z uiszczania podatku dochodowego. W latach 2003 -2006 nastąpiła lekka stabilizacja, wówczas kwota ta wynosiła niewiele więcej niż w 2002 roku bo tylko 2789, 89 zł, natomiast rok 2007 to zwolnienie z podatku dla kwoty poniżej 3013, 37 zł, rok 2008 to kwota 3089, 00 zł. Kolejne lata przyniosłyby zwolnienie z podatku dochodowego do kwoty 3091 zł.