Tag: programy pomocowe

Kody PKD

Polska Klasyfikacja Działalności w skrócie PKD jest to formalnie przyjęty i usystematyzowany zbiór rodzajów działalności gospodarczej, jakie realizują jednostki prowadzące działalność w Polsce. PKD lista ustalała symbole, nazwy...

Czytaj więcej
Ładuję

Projekty

Ciekawsze artykuły